Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.C. de Jonge (3/1/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P. Hokken (5/8/1906) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M. Jonker (9/4/1913) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G.M. Peeters (3/8/1911) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M.E. Roelofs (29/7/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M.A. Roelofs (18/9/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P.A. Schoemacher (29/9/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: T.J. Steeger (4/3/1918) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. van Eyck (9/12/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.A. van Zummeren (9/1/1915) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W. Legerstee (16/6/1906) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.H. Pieterse (7/3/1913) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.H. Val (27/9/1919) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: R.A. van Dijk (28/8/1913) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M.J. Walker (16/8/1918) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.M. van Helden (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1936
Wandelgroep: Unilever Sportver. (Damesgroep) Rotterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663