Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G.B.O. Kuijk (9/1/1885, off. v.d. milit.) (Woonplaats: Haag)
naam: T. de Landgraaf (2/11/1918) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H. Lammerinks (21/10/1877, kleerm.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: C.A. van Meeuwen (4/6/1920, Scholier) (Woonplaats: Heemstede)
naam: Cr.W.J. Maten (1/4/1882, Metselaar) (Woonplaats: Zutphen)
naam: K. Moolhuyzen (3/6/1920, Scholier) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H. Mast (16/5/1880, gep. mach. sp.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.B. Melsen (15/12/1905, leraar biol.) (Woonplaats: Overveen)
naam: G.J.A. Nijhuis (29/9/1918) (Woonplaats: Zeist)
naam: J.L. van Nieuwenhuizen (3/2/1916, HBS scholier) (Woonplaats: Bussum)
naam: A.G.L. van Nijnatten (9/9/1918, gymnasiast) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.L. Nieuwenkamp (12/3/1870) (Woonplaats: Lunteren)
Datum document:1936
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1150
Deel:1936, burgers individueel, volgnummers 3284 - 3885