Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G.J.M. de Kruif (23/8/1916) (Woonplaats: Breda)
naam: J.A.H. de Kruif (2/1/1918) (Woonplaats: Breda)
naam: H.J. vd. Kolk (21/4/1912, ambtenaresse) (Woonplaats: Hoek v. Holl.)
naam: N. Kroos (16/8/1909) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: D. Kroos (9/10/1915) (Woonplaats: Weurt)
naam: A.M.G. Kroonder (2/12/1916)
naam: L.J.C. Kroonder (16/8/1918, kantoorjuffr.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Korporaal (26/11/1916) (Woonplaats: Sliedr.)
naam: J.Chr. Kroes (21/6/1911, litt. dra) (Woonplaats: Haag)
naam: S.J.M. Kempers (6/7/1906, hulp in huish.) (Woonplaats: Haag)
naam: L.C.P. Lamaison- vd Berg (28/10/1909) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: B. Liebers (16/6/1916) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1936
Wandelgroep: Dames
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1150
Deel:1936, burgers individueel, volgnummers 3284 - 3885