Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G.J. ter Horst (27/4/1917, Dienstplichtige)
naam: G.H. v. der Pol (11/6/1917, Dienstplichtige)
naam: J.C. Nijkamp (7/12/1917, Dienstplichtige)
Datum document:1937
Wandelgroep: 11 R.I. Spec.Cie.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1151
Deel:1937, militairen, volgnummers 1 - 1073