Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. Schuitemaker (19/1/1884, a.o.i.)
naam: A.G. Berends (22/1/1904, Sergeant)
naam: J.A. Kemper (6/12/1915, sergeant cap.)
naam: A.A. Messie (30/7/1913, sergeant cap.)
naam: T. Wiggelaar (5/4/1917, Dienstplichtige)
naam: K. Stellaart (31/5/1917, Dienstplichtige)
naam: P. Vollenga (27/4/1917, Dienstplichtige)
naam: de Boer (30/1/1917, Dienstplichtige)
naam: G.J. Plijter (29/7/1917, Dienstplichtige)
naam: Krijt (28/9/1917, Dienstplichtige)
naam: J.A. Kooyman (31/12/1917, Dienstplichtige)
naam: G. Tesselaar (23/4/1917, Dienstplichtige)
naam: T. Ruys (27/8/1917, Dienstplichtige)
naam: C. Dik (27/6/1917, Dienstplichtige)
naam: C.F. de Boer (30/1/1917, Dienstplichtige)
naam: P. Roos (16/6/1917, Dienstplichtige)
naam: P.J. Muileboom (20/12/1917, Dienstplichtige)
naam: G. Struik (8/6/1917, Dienstplichtige)
naam: J.G. Rijkes (5/8/1917, Dienstplichtige)
naam: D. Romkes (9/5/1917, Dienstplichtige)
Datum document:1937
Wandelgroep: 21e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1151
Deel:1937, militairen, volgnummers 1 - 1073