Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: F.W. Rysdam (20/9/1890, sergeant-schoenm.)
naam: Th.H.J. Haas (10/10/1902, sergeant-schoenm.)
naam: P.J. Hakkaart (12/12/1901, sergeant-schoenm.)
naam: J.W. Helversteijn (10/1/1893, korporaal schoenm.)
naam: B.P. Klootwijk (28/1/1905, korporaal schoenm.)
naam: J. Klootwijk (9/2/1908, korporaal schoenm.)
naam: A. Leuering (24/12/1903, korporaal schoenm.)
naam: B.J.J. van Ovost (6/6/1898, korporaal schoenm.)
naam: H.J. de Romijn (3/8/1904, korporaal schoenm.)
naam: W. Twilt (1/1/1907, korporaal schoenm.)
naam: Hartevelt (14/5/1904, korporaal schoenm.)
naam: N.W.L. Everts (1e Luitenant)
Datum document:1937
Wandelgroep: Garnizoenswerkplaats Leiden
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1151
Deel:1937, militairen, volgnummers 1 - 1073