Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.H.R. v.d. Laan (17/10/1910, reserve 2e luitenant)
naam: A.A.M. Göbel (23/8/1889, O.W.A.)
naam: M.C.M. Kamps (26/5/1906, wmr.)
naam: N. v.d. Dool (12/5/1914, Korporaal)
naam: J.W. Pelzer (15/8/1910, Korporaal)
naam: W. Verhoef (20/9/1910, Korporaal)
naam: D. Groen (23/7/1908, Korporaal)
naam: Meuwissen (12/3/1914, Korporaal)
naam: G. Aret (12/4/1914, huzaar 1e klasse)
naam: v.d. Kolk (14/10/1914, huzaar 1e klasse)
naam: H. den Haan (30/9/1917, Dienstplichtige)
naam: J. Plieger (6/3/1917, Dienstplichtige)
naam: J. Willemsteyn (7/5/1917, Dienstplichtige)
naam: P.A. Hetem (27/8/1912, Dienstplichtige)
naam: H. Cuvelier (19/5/1914, Dienstplichtige)
naam: J.B. Nijsten (7/9/1916)
naam: M. v.d. Mortel (23/1/1916, Dienstplichtige)
naam: A. de Vries (6/7/1917, Dienstplichtige)
Datum document:1937
Wandelgroep: 2e Half Regiment Huzaren
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1152
Deel:1937, militairen, volgnummers 1074 - 1736