Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.R.H. Pino (20/7/1908, 1e Luitenant)
naam: M.H. Hulmer (17/11/1898, wmr.)
naam: D.J. Scholtens (16/8/1906, wmr.)
naam: P.B. Verschoor (10/8/1915, wmr. cap.)
naam: H.C. Sala (20/1/1916, wmr. cap.)
naam: J.M. Molenkamp (11/1/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: R.K. Otten (13/1/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: J.P.H. Pfeiffer (28/4/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: G.M. Roding (5/1/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: A.J. de Man (14/4/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: W.C.M. Rensink (12/2/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: J.J.P. Stevenson (16/1/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: J. Boerdam (11/4/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: J. Rijnsent (11/4/1915, Dienstplichtige)
naam: G.J. Vonck (19/8/1916, Dienstplichtige)
naam: A. van Tent (18/10/1916, Dienstplichtige)
naam: L. Melieste (7/8/1916, Dienstplichtige)
naam: K. Jansen (3/7/1917, Dienstplichtige)
naam: P.J. Duran (11/11/1917, dienstplichtig korporaal)
naam: N. Mazer (17/8/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: J.C. Taffijn (13/2/1916, Dienstplichtige)
Datum document:1937
Wandelgroep: 2e Regiment Veld-Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1152
Deel:1937, militairen, volgnummers 1074 - 1736