Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Collard (8/8/1909)
naam: J.R.C. van de Griendt (10/1/1901)
naam: G.D. Kwast (16/6/1912, luitenant t/zee 2e klasse)
naam: B.H.A. Janssen (10/8/1910, 2e luitenant mil. adm.)
naam: F.J. Knage (23/5/1913, reserve 2e luitenant waarnemer)
naam: P.C. Snorn (18/6/1916, 2e Luitenant)
naam: H.B.J. Steinhoff (12/8/1915, 2e Luitenant)
naam: M.Th. Slagter (27/8/1894, kapit. inf. K.N.I.L.)
naam: E.C.C.W.L. Heeckeren van Brandsenburg (Kapitein)
Datum document:1937
Wandelgroep: 2e Offn. (individueel) 40
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1152
Deel:1937, militairen, volgnummers 1074 - 1736