Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.H.J. Hijnens (25/5/1899) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.C. Hijnens-v/d Caap (15/10/1897) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: N. Plas (14/1/1909) (Woonplaats: Diemen)
naam: S. v.d. Hoorn (26/8/1910) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Koop (9/3/1909) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Groenevelt-v/d Caap (11/10/1901) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: D. Scheffer (21/4/1914) (Woonplaats: Diemen)
naam: W. Luiting (1/12/1907) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. v.d. Berg (16/11/1915) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: G. Muysson (24/3/1909) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Gerrand (21/9/1919) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Klanderman (25/7/1919) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: H. de Later (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1937
Wandelgroep: W.S.V. "Al Zingende Voorwaarts" Amsterdam (W)
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1153
Deel:1937, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1737 - 2542