Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.S. Vreeken (8/12/1916) (Woonplaats: Blauwkapel)
naam: G.J. Franke (12/2/1919) (Woonplaats: Zuilen)
naam: D. van Vliet (4/8/1918) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.F. van Keulen (22/5/1915) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. Klaver (28/5/1916) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. Pater (4/2/1918) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H.W. Sagins (5/10/1907) (Woonplaats: Utrecht)
naam: A. Vreeken (13/3/1914) (Woonplaats: Blauwkapel)
Datum document:1937
Wandelgroep: Utrechtsche Chr. W.S. Ver. "Voor ons Plezier"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1154
Deel:1937, overheidspersoneel, volgnummers 2543 - 3126