Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. van Savoijen (14/4/1922) (Woonplaats: Zutphen)
naam: J. Bennink (17/12/1922) (Woonplaats: Zutphen)
naam: H. Dekker (24/10/1922) (Woonplaats: Zutphen)
naam: G. Bakker (5/9/1920) (Woonplaats: Zutphen)
naam: H. Duvigneau (18/10/1920) (Woonplaats: Zutphen)
naam: J.D. Rutgers (Woonplaats: Zutphen)
Datum document:1937
Wandelgroep: Zutphense Vierdaagsche afd. Chr. Gymn. Ver. Wilhelmina te Zutphen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1154
Deel:1937, overheidspersoneel, volgnummers 2543 - 3126