Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Keller (16/3/1907) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: A.J. Kristen (2/3/1921) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: J.M.J. Bers (17/3/1912) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: W.J.M. Ackermans (12/9/1918) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: J.A. Lievens (12/8/1915) (Woonplaats: Rosmalen)
naam: M. Emons (30/10/1906) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: W.H. Lehmler (2/3/1917) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: J.A. Trum (30/6/1900) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: J. Grundlisbergen (30/1/1885) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: H.M.J. Bouly (2/2/1868) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: J. v.d. Kamp (15/11/1863) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
Datum document:1937
Wandelgroep: Wandelsportvereen. "St. Christoffel" 's Hertogenbosch
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1154
Deel:1937, overheidspersoneel, volgnummers 2543 - 3126