Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E.C.H. Weerlink (15/5/1914) (Woonplaats: Breda)
naam: F.Th.M. Wallebroek (17/7/1912) (Woonplaats: Breda)
naam: J.W. du Floo (20/4/1915) (Woonplaats: Breda)
naam: W.P.K. Relik (2/12/1915) (Woonplaats: Breda)
naam: H. Rompa (20/9/1910) (Woonplaats: Breda)
Datum document:1937
Wandelgroep: Wandelsportvereeniging "D.V.S." Breda
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1154
Deel:1937, overheidspersoneel, volgnummers 2543 - 3126