Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: B. van Schaick (4/10/1912) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. van Doornenwaard (31/10/1909) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: R. van Doornenwaard (22/3/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Fiolet (30/7/1910) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Jansen (29/11/1911) (Woonplaats: Heerlen)
naam: L. Pallada (23/9/1911) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1937
Wandelgroep: W.S.V. "De Optimist" Amsterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1154
Deel:1937, overheidspersoneel, volgnummers 2543 - 3126