Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Hemmen (22/9/1873, ambtr.) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: W. Hethey (9/4/1874) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W.Th.P. Holewijn (5/3/1885, prov. amb. E.B.) (Woonplaats: Haarlem)
naam: D. Hollenga (27/12/1884, fabr. arb.) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: A. Hoeksema (13/2/1877, gep. amb. N.S.P.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P.N. Jansen (14/1/1884, incasseerder) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.J. de Jong (6/11/1881, brievenbest.) (Woonplaats: Haag)
naam: H. de Jonge (23/9/1884, opperw. k. mar.) (Woonplaats: Groningen)
naam: IJ. Joolen (3/7/1876, gep. ned. sp.) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1937
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1156
Deel:1937, individuele deelnemers, volgnummers 3579 - 3785