Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A. Mulder (12/12/1875, brievenbest.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P. v.d. Mije (1/8/1881, chef comm. gem. secret.) (Woonplaats: Zandvoort)
naam: J.W. Overweg (1/6/1882, schoenw. lier) (Woonplaats: Zwolle)
naam: J.H.G. Pabon (5/2/1877, leeraar R.H.B.S.) (Woonplaats: Coevorden)
naam: J.A. Phenning (27/10/1876, Zonder) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A.H.F. Pieterse (25/8/1879, Gepensiond.) (Woonplaats: Haarlem)
naam: G. Pothoven (27/3/1883, los werkman) (Woonplaats: Deventer)
naam: M. Pruijmboom (22/6/1873, particulier) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1937
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1156
Deel:1937, individuele deelnemers, volgnummers 3579 - 3785