Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Scherer (11/11/1875, gep. vuurw. KNM) (Woonplaats: Helder)
naam: C. Schollaart (5/6/1878, Zonder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.Ph. Schröder Sr. (14/12/1876, Zonder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P. Steenstra (27/4/1873, oud gezagvoerd.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B. Steggerda (18/12/1875, kleermakerij) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: L.G. Veenhhoff (26/4/1885, Reiziger) (Woonplaats: Bilthoven)
naam: J. v.d. Ven (22/3/1880, Zonder) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: G.J. v.d. Velden (5/8/1884, kantoorbediende) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Vermeeren (2/6/1874, Zonder) (Woonplaats: Breda)
Datum document:1937
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1156
Deel:1937, individuele deelnemers, volgnummers 3579 - 3785