Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.F. Smit (9/3/1902, Fourier)
naam: D. Visser (25/5/1910, Sergeant)
naam: P.J. de Bruin (11/8/1914, sergeant cap.)
naam: N. van Velzen (11/9/1914, sergeant cap.)
naam: B.J. Akkerman (7/11/1918, Dienstplichtige)
naam: A. Bording (12/3/1918, Dienstplichtige)
naam: C.D. Barendrecht (4/12/1918, Dienstplichtige)
naam: B.G. Cornet (3/10/1918, Dienstplichtige)
naam: C. Schouten (9/10/1918, Dienstplichtige)
naam: Ch.M. Leemput (23/2/1918, Dienstplichtige)
naam: H.N. Sprong (11/6/1918, Dienstplichtige)
naam: H. Zuurmond (29/8/1918, Dienstplichtige)
naam: G. Leenderse (7/3/1918, Dienstplichtige)
naam: W.A. de Meijer (12/5/1918, Dienstplichtige)
naam: C.C. Eijmeren (30/3/1918, Dienstplichtige)
naam: Th. Dane (4/7/1918, Dienstplichtige)
naam: J.H. Sondermeijer (Sergt)
Datum document:1938
Wandelgroep: Korps Pontonniers en Torpedisten
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693