Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A. v.d. Goes (22/5/1890, Ritmeester)
naam: L. Schotborgh (5/10/1903, kap. der infie. K.N.I.L.)
naam: C. Mulderij (25/11/1913, Wachtmeester)
naam: J.F. Story (4/10/1916, Wachtmeester)
naam: J. Bakker (16/3/1918, dienstplichtig korporaal)
naam: W. Kollen (20/10/1916, huzaar 1e klasse)
naam: A.L. v.d. Brink (17/3/1917, dienstplichtig huz.)
naam: H. Bootsma (14/2/1917, dienstplichtig huz.)
naam: W. Bronsink (18/2/1917, dienstplichtig huz.)
naam: C. Hinderks (3/4/1917, dienstplichtig huz.)
naam: J.Th. Kooiman (5/9/1917, dienstplichtig huz.)
naam: B.J. Kuiper (5/2/1917, dienstplichtig huz.)
naam: R. Medendorp (14/1/1917, dienstplichtig huz.)
naam: J. Raar (3/6/1917, dienstplichtig huz.)
naam: R. Sanders (8/10/1917, dienstplichtig huz.)
naam: L. Zwart (26/9/1917, dienstplichtig huz.)
naam: v.d. Veer (Korporaal)
Datum document:1938
Wandelgroep: 1e Half Regiment Huzaren
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693