Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.P.C. Witsenburg (13/11/1911, 2e Luitenant)
naam: L.M. Versteeg (15/11/1914, dienstplichtig wachtmeester)
naam: L.W. Conradi (24/2/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: H. v.d. Waa (11/1/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: N. Menke (11/10/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: H. van Dalen (8/6/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: A.B. Goseling (16/8/1915, wachtmeester cap.)
naam: F.J. Hop (26/10/1917, dienstplichtig korporaal)
naam: C. Wiebelt (16/2/1918, Dienstplichtige)
naam: C. Verburg (10/8/1916, dienstplichtig korporaal)
naam: E. Hutten (10/7/1917, dienstplichtig korporaal)
naam: W.A.F. Augustinus (30/6/1918, Dienstplichtige)
naam: F.W. Bötger (24/4/1917, Dienstplichtige)
naam: A. Gerritsen-Weustink (4/1/1918, Dienstplichtige)
naam: G. Ragaij (11/9/1915, Dienstplichtige)
naam: C.J. Bekker (8/1/1918, Dienstplichtige)
naam: J.C. Treffers (15/10/1917, Dienstplichtige)
naam: M. Reicher (15/3/1918, Dienstplichtige)
naam: W.G. de Boer (5/9/1918, Dienstplichtige)
naam: W. van der Meer (7/10/1918, Dienstplichtige)
Datum document:1938
Wandelgroep: 1e Regiment Veld-Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693