Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. Westerwaal (25/2/1917, Dienstplichtige)
naam: A. Nanninga (11/11/1916, sergeant cap.)
naam: A. Katsma (opper wachtmeester instr.)
Datum document:1938
Wandelgroep: 2 R.V.A.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693