Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: C. Bouterse (1/1/1892, opper wachtmeester instr.)
naam: A.E. van ÌJperen (31/10/1915, fourier-cap.)
naam: K. Norden (21/4/1916, wachtmeester cap.)
naam: F.J. IJtsma (7/12/1916, wachtmeester cap.)
naam: F. Boschma (30/1/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: H. Kruit (27/1/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: L. Lensen (29/11/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: J. Drost (9/2/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: C. van Solinge (27/9/1892, sergeant kok)
naam: T.J. Buitink (30/3/1918, Dienstplichtige)
naam: O. de Wal (15/4/1917, Dienstplichtige)
naam: K. Tamminga (22/10/1917, Dienstplichtige)
naam: H. Timmermans (29/12/1915, Dienstplichtige)
naam: T. van der Scheer (13/11/1918, Dienstplichtige)
naam: J. van Coevorden (27/6/1918, Dienstplichtige)
naam: C. van den Berg (23/3/1918, Dienstplichtige)
naam: E. Eykelenburg (Soldaat)
Datum document:1938
Wandelgroep: 5e Regiment Veld-Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693