Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.F. Lameris (29/1/1911, 2e Luitenant)
naam: K. van Dongen (25/1/1917, wachtmeester cap.)
naam: J.C. Koppejan (12/4/1917, wachtmeester cap.)
naam: C. de Haan (23/6/1917, wachtmeester cap.)
naam: L.P. de Visser (5/12/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: J.C. Scherff (17/9/1917, dienstplichtig wachtmeester)
naam: C. van de Velde (13/7/1917, Korporaal)
naam: O.C. d' Engelsman (5/11/1916, Korporaal)
naam: J.A. Kroon (8/4/1917, Dienstplichtige)
naam: J. Harthoorn (14/9/1917, Dienstplichtige)
naam: N.J. Fourdraine (13/1/1918, Dienstplichtige)
naam: W. Bekker (6/11/1918, Dienstplichtige)
naam: A.M.Th. van Kaam (26/3/1919, Dienstplichtige)
naam: J.J.H. van Gennep (8/8/1918, Dienstplichtige)
naam: G. Krijger (15/3/1918, Dienstplichtige)
naam: J. de Lange (7/10/1918, Dienstplichtige)
naam: J.J. de Vreede (24/11/1918, Dienstplichtige)
naam: P. Kegels (22/7/1918, Dienstplichtige)
naam: J.C. Arbon (Wachtmeester)
naam: J. van Maurik (Korporaal)
Datum document:1938
Wandelgroep: 7e Regiment Veld-Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1160
Deel:1938, militairen, volgnummers 878 - 1693