Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W.F.C. Ekkers (4/2/1904) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. Bouman (27/12/1908) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H. Buis (26/11/1902) (Woonplaats: Den Haag)
naam: Th.J. van Dormael (16/2/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: K.F. Goedman (17/12/1888) (Woonplaats: Dordrecht)
naam: J. Hoogendonk (8/11/1891) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J. de Jong (19/6/1907) (Woonplaats: Delft)
naam: H. Klarenbeek (30/4/1890) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A. Komen (17/6/1905) (Woonplaats: Rijswijk)
naam: J.D. v.d. Schans (10/5/1893) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H.C. Stalman (5/6/1905) (Woonplaats: Delft)
naam: H. Talitsch (16/9/1908) (Woonplaats: Voorburg)
naam: J.H. Maas (14/4/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G. van Emst
Datum document:1938
Wandelgroep: Haagsche W.S.V. "De Vierdaagsche" Heerengroep
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1161
Deel:1938, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1694 - 2373