Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.C. Thierrij-Poelman (27/5/1899) (Woonplaats: Den Haag)
naam: L. Baard-Staallekker (21/8/1904) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.C. Bergmans (6/11/1912) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.M. Bozua (26/8/1918) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H.M. Bozua (2/10/1919) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. Hagendoorn (19/5/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: M.H. Romijn (21/7/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: L.H. van Rijswijk-Faas (17/1/1905) (Woonplaats: Den Haag)
naam: Th.M.B. Schmidt (11/2/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J. Uithol (9/9/1914) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.H. Uithol (14/2/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.H. v.d. Vliet (13/11/1911) (Woonplaats: Den Haag)
naam: E. v.d. Weide (23/5/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: M. Zuurveen (17/4/1909) (Woonplaats: Den Haag)
naam: T. de Branbander-v. Akkeren
naam: M.Th. Kuyper
Datum document:1938
Wandelgroep: "De Nieuwe Haagsche Vierdaagsche"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1161
Deel:1938, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1694 - 2373