Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H. Brouwer Sr. (31/7/1888) (Woonplaats: Den Haag)
naam: N.J. Beekman (6/6/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. Tognini (21/1/1921) (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1938
Wandelgroep: De Nieuwe Haagsche Vierdaagsche
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1161
Deel:1938, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1694 - 2373