Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.W.D. Hendriks (28/2/1894) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H.L. Volckmann (14/5/1897) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. Luyten (21/2/1906) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.G. Goedman (6/3/1892) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G. Korthof (31/7/1903) (Woonplaats: Den Haag)
naam: B.C. van Donselaar (6/9/1903) (Woonplaats: Den Haag)
naam: C. van Lunteren (25/3/1894) (Woonplaats: Den Haag)
naam: C.J. Hykoop (15/6/1904) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.E. Steenkamp (6/1/1905) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. van Diggelen (14/3/1895) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. Meyer (7/7/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J. Schrier (1/5/1894) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P.J. van Eendenburg (1/2/1903) (Woonplaats: Loosduinen)
naam: Th. Brasser
Datum document:1938
Wandelgroep: Haagsche Wandelsp. Ver. "Post-Telegraaf-Giro"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1161
Deel:1938, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1694 - 2373