Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M. Schmitz (22/4/1887) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. Pegtel (26/3/1900) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.J. Brakké (2/12/1905) (Woonplaats: Utrecht)
naam: M.W. Meijer (10/9/1910) (Woonplaats: Utrecht)
naam: A. de Leeuw (20/4/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.J. v.d. Heiden (1/4/1910) (Woonplaats: Utrecht)
naam: A. Ultee (10/12/1909) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. van Doorn (14/1/1899) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1938
Wandelgroep: Wandelsportvereeniging Roode Kruis Utrecht
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016