Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.D. van Kampen (11/1/1895) (Woonplaats: Haarlem)
naam: P. Eggink (8/3/1906) (Woonplaats: Haarlem)
naam: A.F. van Riet Jr. (1/4/1909) (Woonplaats: Haarlem)
naam: J.C. Möring (2/11/1913) (Woonplaats: Haarlem)
naam: W.L. de Jong (18/11/1902) (Woonplaats: Haarlem)
naam: P.C. Westera (2/4/1896) (Woonplaats: Haarlem)
naam: L. Vervelde (26/10/1908) (Woonplaats: Beverwijk)
naam: K.W. Wijk (1/10/1890) (Woonplaats: Leiden)
naam: P. Dijkstra (20/1/1900) (Woonplaats: Leiden)
naam: D.A. Louwerse (31/1/1910) (Woonplaats: Leiden)
naam: H. Visser (28/1/1903) (Woonplaats: Leiden)
naam: J. Eerland (16/11/1895) (Woonplaats: Leiden)
naam: W. van Es (30/10/1902) (Woonplaats: Leiden)
Datum document:1938
Wandelgroep: Ver. v. leden der Transp. & Verpl. Colonne v
Wandelgroep: h nederl. Roode Kruis afd. Haarlem
Wandelgroep: Leidsche Politie Sportvereeniging
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016