Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.C. Blum (22/2/1919) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Triele (23/11/1916) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W. Prummel (2/10/1917) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: H. Richter (4/6/1919) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.J. Hageman (4/2/1916) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Hesseling (8/3/1914, employe PTT) (Woonplaats: Haag)
naam: A. Ponne (9/7/1917) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W.M. Bruijn (3/9/1920) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: E. Enuma (25/8/1920) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Wattel (10/2/1920) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.C.M. Deurloo
Datum document:1938
Wandelgroep: Patrimonium Wandelclub "Vlug en Vaardig" Amsterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016