Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M. v.d. Hout (20/4/1898) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: J. Limbeek (7/11/1904) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: C.M. v.d. Kroon (24/10/1905) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: Chr.J. Savelkoel (1/12/1921) (Woonplaats: Eindhoven)
Datum document:1938
Wandelgroep: Wandelsportvereeniging "De Natuurvrienden" Eindhoven
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016