Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Wikke (22/2/1901) (Woonplaats: Haarl.)
naam: J.C. Pel (3/9/1909) (Woonplaats: Haarl.)
naam: J.J. Slinger (14/11/1905) (Woonplaats: Santp.)
naam: M.G. Oosterbaan (21/8/1912) (Woonplaats: Haarl.)
naam: M.T.G. Nijssen (26/6/1907) (Woonplaats: Haarl.)
naam: H.F. Koolen (16/8/1886) (Woonplaats: Haarl.)
Datum document:1938
Wandelgroep: H.W.S.V. "De Vierdaagsche" Haarlem
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016