Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Keller (16/3/1907) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: J.M.J. van Bers (17/3/1912) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: W. Ackermans (12/9/1918) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: A. Lievens (12/8/1915) (Woonplaats: Rosmalen)
naam: M. Emons (30/10/1906) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: H. Bouby (2/2/1868) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: J. Guntlisbergen (30/1/1885) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
naam: A. Heeren (14/9/1922) (Woonplaats: 's-Hertogenbosch)
Datum document:1938
Wandelgroep: Wandelsportver. St. Christoffel 's Hertogenbosch
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016