Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E. Wittekamp (18/9/1915) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: E. Wille (20/3/1913) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: R. Wille (16/11/1905) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J. Pabon (20/12/1910) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: D. Kroos (9/10/1915) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: N. Kroos (16/8/1909) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W. Engels (23/1/1918) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: C. v.d. Horst (7/12/1920) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G. van Hattum (26/1/1917) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.L.M. van Oijen (12/6/1921) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1938
Wandelgroep: N.K. en A.V. Noviomagum Nijmegen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1162
Deel:1938, overheidspersoneel, volgnummers 2374 - 3016