Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E.A. van Ojen (10/4/1916, Kant. bediende) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: R. Oostra (29/12/1900, Meubelmaker) (Woonplaats: Blaricum)
naam: J.A. Oosterdag (29/1/1900, bureelambt. P.T.T.) (Woonplaats: Leiden)
naam: A. Ouwendijk (29/12/1917, ijzerwerker) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W.K.J.J. van Ommen Kloeke (28/4/1914, Zonder) (Woonplaats: Groningen)
naam: J. van Oosten (26/12/1908, brievenbesteller) (Woonplaats: den Haag)
naam: J.C.H. van Opstal (18/2/1908, Kant. bediende) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.D. Okker (11/5/1915) (Woonplaats: Haarlem)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1163
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3017 - 3515