Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: C. Jager (20/6/1921, Zonder) (Woonplaats: Ede)
naam: G.M.G. de Jeu (21/10/1919, Zonder) (Woonplaats: Schiedam)
naam: J.G. de Jong (13/4/1920, teekenaar P.T.T.) (Woonplaats: den Haag)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1164
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3516 - 3809