Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P.T. Luithuis (14/8/1923) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. de Lange (7/7/1923, Electriciën) (Woonplaats: Leiden)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1164
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3516 - 3809