Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Mout (13/7/1924) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1164
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3516 - 3809