Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: T.J. de Bruijn (3/10/1901, kantoorbediende) (Woonplaats: Maartensdijk)
naam: J. van den Brink (23/4/1895, beambte Ned. Bank) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: A. Bergman (24/12/1891, bedr.) (Woonplaats: Voorburg (Z.H.))
naam: J.B. de Beaufort (11/11/1911, wnd.griffier) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.J. Bergenhenegouwen (18/1/1916, mil.politie) (Woonplaats: Grave (N.B.))
naam: Th.G. Beekhuijsen (22/5/1904, electr.monteur) (Woonplaats: Arnhem (zuid))
naam: J.H.E. Bouwman (2/6/1915, Scholier) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.@. Bruunekreef (typogr.) (Woonplaats: Goor (O))
naam: H. Boekhoorn (fabr.arb.) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155