Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M. Nonnekes (23/1/1914, Vertegenwoordiger) (Woonplaats: Goes)
naam: L. Nijhoff (6/7/1894, Koopman) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. Nijland (29/1/1897, Huisknecht) (Woonplaats: Brummen)
naam: J. Nieuwenhuis (2/2/1916, Kant. bediende) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155