Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: Th. Quijs (27/8/1891, opperwachtmeester adm. 6 R.V.A.) (Woonplaats: Leiden)
naam: J. van Rijn (12/1/1912, Kant. bediende) (Woonplaats: Zuilen)
naam: F.J.M. Raijmakers (18/4/1919, Student) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: L.A.A.M. Raijmakers (24/5/1904, ambt. secretarie) (Woonplaats: Bladel)
naam: A.J.F. Roeleven (4/7/1909, Kleermaker) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W. Rieken (19/12/1905, metaalbewerker) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: K. de Ruiter (3/8/1913, gem. ambt.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.E.J. Rotteveel (5/6/1900, Boekdrukker) (Woonplaats: den Haag)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155