Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: K.J.H.W. de Lang Evertsen (10/11/1895) (Woonplaats: Arnhem)
naam: N.H. de Jager (16/1/1911, apoth. bed. lid vrijw. burgerw.) (Woonplaats: Leiden)
naam: H. Velthuijs (16/4/1901, ag. v. politie) (Woonplaats: Meppel)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155