Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: F. Dieleman (9/11/1879, gep. majoor KNIL) (Woonplaats: Arnhem)
naam: W.H. Dijkema (3/2/1884, gep. Oost Ind ambtenaar) (Woonplaats: Bilthoven)
naam: W. Derksen (30/10/1920) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: Th.B. van Elferen (13/9/1920, Kant. bediende) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: F. van Eijndhoven (16/4/1920, Student) (Woonplaats: Tilburg)
naam: J.W. Emmerik (7/6/1921, mach. bankwerker) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: A. Elings (7/9/1886, fabr. arbeider) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155