Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.M. van den Oudendijk Pieterse (9/12/1872, kap. inf. b.d.) (Woonplaats: Utrecht / Wiesbaden)
naam: A. van Osselen Sr. (11/12/1869, waschmeester) (Woonplaats: Delft)
naam: C.A. Okkerse (24/2/1885, lederhandelaar) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. Peeters (18/4/1921, Scholier) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.C. van der Plaats (11/10/1877, Zonder) (Woonplaats: Oosterbeek)
naam: P. Ploemacher (1/4/1921, Meubelmaker) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1165
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 3810 - 4155