Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W. Brand (4/8/1918) (Woonplaats: Bergamb.)
naam: E. Bouhuijs (27/1/1921)
naam: G.M.J.M. van Berkel (17/8/1913) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.W. v.d. Broek-v/d Pasma (8/5/1909, kapster) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W. Bierenbroodspot (26/2/1916, kantoor) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.J. Borburgh (9/3/1903, Dienstb.) (Woonplaats: Haag)
naam: H.C.J.C. Beijl (29/12/1918, Modiste) (Woonplaats: Haag)
naam: A.M.C. Bogaers (24/12/1916) (Woonplaats: Cuyk a/M)
naam: L.H.J. Brökelman (18/9/1915, hulp in huish.) (Woonplaats: Hilv.)
naam: M.J. Beusekom (23/8/1910, typiste) (Woonplaats: Haag)
naam: E.T.A. Bal (25/8/1916, typiste) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: E. Beumer (11/5/1908, kantoor) (Woonplaats: Eindh.)
naam: T. de Brouwer (4/4/1911) (Woonplaats: Tilb.)
naam: M.M. Bergsma (22/8/1908, telef. PTT) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: F.W.J. Böhmermann (17/5/1902) (Woonplaats: Schev.)
naam: C.V.M. Burgers (22/1/1919, teleph. PTT) (Woonplaats: Utr.)
naam: M.U.P. Borst (25/2/1917, stud.) (Woonplaats: Utr.)
naam: A.W.M. Beek (13/10/1916, typiste) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: S.H.E. de Boer (28/2/1896, ambtenaar) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1166
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 4156 - 4582; 4669 - 4729