Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M.A. Solleveld-Koch (24/3/1906) (Woonplaats: Schiebroek b/R'd)
naam: A.I.D. Spelbrink-Luyendijk (24/8/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. v.d. Sluis-Michels (29/8/1891) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W. Smit-Twijnstra (1/1/1894) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: J.H. Spaarkogel (1/2/1904) (Woonplaats: Zeist)
naam: A. Soerink (23/11/1919, wink. juffr.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: M.A. Spoor de Groot (10/3/1910) (Woonplaats: Leid.)
naam: A.H.A. Sitsen (16/7/1920) (Woonplaats: Amersf.)
naam: E.M. Swart (16/2/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W.A. Spaarkogel-Loomans (25/8/1902) (Woonplaats: Tilburg)
naam: F.@.F. Sauer Wolfers (1/8/1899) (Woonplaats: Wassenaar)
naam: G.W. v.d. Sluys (16/9/1911) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: R. Spaan (12/12/1913, apoth. assis.te) (Woonplaats: Zeist)
naam: A.A. Sieders (15/3/1901, adj. comm. P.T.T.) (Woonplaats: Overschie)
naam: F.P. Sikkens (2/6/1906, teleph. P.T.T.) (Woonplaats: Groningen)
naam: W.F. Sontag (12/7/1891, verpl.) (Woonplaats: Bergen o/Z.)
naam: R. Sluiter (Woonplaats: Pijnacker)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1166
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 4156 - 4582; 4669 - 4729