Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.W. Markus (20/3/1916, dipl. sergeant 1-I 21 R.I.) (Woonplaats: A'foort)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1166
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 4156 - 4582; 4669 - 4729