Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P.K. Hummel (16/2/1922, Scholier) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: H.A. Hoogland (23/11/1919, Scholier) (Woonplaats: Breukelen)
naam: F.J. Schute (29/12/1914, Reiziger) (Woonplaats: den Bosch)
naam: Th. Stouten (18/6/1919, Winkelbed.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: L. Krul (8/4/1914, Student) (Woonplaats: Arnhem)
naam: A. Crompvoets (19/12/1911, Stoffeerder) (Woonplaats: Breda)
naam: J. de Grauw (6/3/1913, typograaf) (Woonplaats: Breda)
naam: H.L. van de Beek (12/10/1913, Teekenaar) (Woonplaats: Breda)
naam: M. van Heesch (7/12/1921, rijwielherst.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: B. Neesman (29/5/1917, Dienstbode) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: M. van den Heuvel (7/5/1900, 1e luitenant KNL)
naam: Mas Soemitro (14/8/1898, sergeant1e klasse 16 R.I.)
naam: J.M. Belgrave (6/6/1887, Geen) (Woonplaats: Haarlem)
Datum document:1938
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1166
Deel:1938, individuele deelnemers, volgnummers 4156 - 4582; 4669 - 4729