Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Eisinga (4/11/1910, Dienstplichtige)
naam: H.M. Kollaart (19/6/1915, Dienstplichtige)
Datum document:1939
Wandelgroep: Luchtverdedigingspunt - Geldermalsen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1168
Deel:1939, militairen, volgnummers 1 - 711